lördag 24 maj 2014

Kärt barn har många namn...

När jag började använda surfplattan i förskolan fanns det bara iPaden vilket gjorde att vi arbetade med en iPad. Sen kom Samsung med en platta och då, 2011 fanns det få appar till den. Alla satsade på Apple vid den tidpunkten. Nu är läget lite annorlunda. Nu finns det många fler, men vad ska vi kalla dem? Lättast är ju ett samlingsnamn för alla. Surfplatta, jo men på förskolan används den inte till det så ofta. Läsplatta, men hur många av våra förskolebarn kan läsa. Spelplatta, fast nu försöker vi ju lära barnen att hitta andra användningsområden för den än just spel. Jag tycker lärplatta är det mest självklara namnet, då tanken är att den ska bli en del i barns lärande.
Nu säger jag oftast iPad och det har jag gjort i över 4 år, så det är svårt att ändra, men det är bara att jobba på det!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar