måndag 18 april 2011

Paddagogik

När jag började mitt arbete med att använda iPaden med barnen var tanken den att de skulle få lära sig den nya tekniken utan att behöva känna att det är något skrämmande. Den ska finnas som ett naturligt inslag i verksamheten, ett komplement.
På sidan 6 i den reviderade läroplanen står det: ” Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”
Ny teknik kommer hela tiden och det är i förskolan som barnen behöver få möta denna, lära sig och ta del av den genom lek och utforskande. Barn tar sig an den nya tekniken med en nyfikenhet och lust att lära om de bara får chansen. De provar sig fram, tar hjälp av varandra och samarbetar. Den skapar nya konstellationer bland barnen och höjer vissa barns status just för att de lärt sig lite fortare och kan hjälpa till. För att det ska fungera behöver barnen visa hänsyn och respektera att den som spelar, är den som avgör vilka appar som ska användas. Det har gjort att barn som har haft svårt att kunna hävda sig helt plötsligt har sagt ifrån i en positiv bemärkelse och blivit respekterade för det av sina kamrater.
För de flesta barnen räckte det med att man visade hur det gick till en gång och sen var de i full gång, men några satt under en lång tid och ville bara titta på tills de kände sig säkra.
”- utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.” (LpFö reviderad 2010, sid 8)
I en förskollärares roll finns ett ansvar för att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande, förmedla att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.
Om skolan mot de äldre åldrarna enbart ska ge barnen möjligheten att möta den nya tekniken är vi verkligen fel ute. Barnen behöver få möta den redan i förskolan för att få ett mer avslappnat förhållningssätt till den. Informationstekniken ska vara något som man ser som ett naturligt inslag i förskolan.
De appar som används ska både vara pedagogiska, men också roliga och vara delaktiga i barnens egen nutid. ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld…” LpFö En app baserad på en tecknad serie kan träna barnen i mer än man tror och behöver inte automatiskt väljas bort bara för den sakens skull.
Vissa appar öppnar upp för en dialog barn emellan, de samtalar om vad de gör och hur. De hjälps åt, har roligt tillsammans och tar del av varandras kunskaper. Ett socialt samspel växer fram. Barnen lär sig också att vara rädda om andras tillhörigheter. Av någon anledning ser barnen som att det är min iPad och de talar också om för varandra att de måste vara försiktiga med den för att de har fått låna den av mig. Jag har medvetet inte ändrat på detta då barnen lär sig visa respekt för andras saker.

fredag 1 april 2011

Sammarbete över världar.....

Fick kontakt med en tjej som jobbar på en privatägd förskola i USA. Där finns inte iPaden inom förskolan än. Datorer finns, men det satsas mer i skolan. Nu delar jag med mig av det arbetet vi gör inom förskolan till henne och vid nästa möte med föräldrarna ska hon lägga fram och motivera varför de ska börja med it i de lägre åldrarna! Jag håller tummarna för att hon lyckas. Good luck Devon!!!

Det kompetenta barnet.

Barn är fenomenala när det gäller att ta till sig ny teknik. Vi presenterar den, visar hur det går till och sen sätter de igång. De provar sig fram till det fungerar. Vi vuxna är ofta mer försiktiga, många är rädda att göra fel eller oroar sig för annat. Barn har inte samma tankegångar. Det känns som om de styrs mer av nyfikenhet och en vilja att ta reda på saker. De provar sig fram tills de löst problemet. Vill det sig inte frågar de om hjälp av den de vet kan hjälpa. Här spelar det ingen roll om det är en av pedagogerna eller en av kompisarna. De vet vem som kan eller så vet någon annan vem som kan. De skrattar och har roligt ihop. Den har höjt statusen för vissa barn i gruppen, barn som är lite tystlåtna skrattar högt när katten härmar vad de säger och de pratar mer än de någonsin gjort. Barn som i vanliga fall inte leker så mycket sitter och spelar spel eller hjälps åt med labyrinten som var lite svår.
Nivån på svårigheten vad gäller aplarna varierar. Som det är just nu har alla barn sina favoritappar, det är en salig blandning, men det finns något för alla.
Varje vecka går jag igenom vilka appar som barnen använt och märker jag att vissa inte använts på länge raderar jag dem och lägger in lite nytt.
Våra barn på förskolan ligger före sina föräldrar vad gäller tekninken idag och det ser jag som något positivt. Då ny teknik kommer hela tiden är dessa barn vana vid det redan från förskolan.
Det jag där emot inte förstår är att många hoppar över förskolan och satsar på skolan istället. Varför? Barnen som går i förskolan är ju den nya framtiden och det är väl där satsningen ska börja, inte fem år senare.
Vi som arbetar inom förskolan tror på det kompetenta barnet. Nu är det dags att alla andra gör det också!!

Språket 2011

-Maggan! När är det min tur på iPaden?
-Vi vill lyssna på musik och sjunga. Kan inte du hämta laptopen och koppla upp Spotify?
-Maggan! Skärmen på datorn är svart!
-Nu kom det där felmeddelandet upp igen!!!
-Maggan sa att en kabel är lös.
När det gäller de tekniska termerna har jag aldrig förenklat språket. Det skulle bara låta konstigt, men däremot har jag förklarat vad de olika orden betyder. Barnen snappar upp det mesta jag säger och det märks så tydligt i vissa sammanhang. Följade konversation mellan två barn hörde jag en dag. Jag har stavat som de uttalade orden!!
-Var är Maggan?
-Hon är på rast!
-Vad gör man på rast?
-Man dricker kaffe och kollar sin mäjl.
-Hur vet du det?
-Det sa Maggan till Mattias iallafall!
-Vad är mäjl?
-Man kan få brev till datorn.
-Va?
-Finns en sorts brevlåda där sa Maggan.
-Har jag aldrig sett!!!
-Nää, den syns inte. Den finns inne i datorn.
-Jaha, men hur får man in pappret i datorn?
-Man skriver på datorn och inte på papper.
-Precis som på våran.
-Ja, sen kan datorn skicka det till en annan dator fast man måste skriva vem som ska ha det.
-Ska vi kolla om datorn är ledig, så kan jag skriva till dig?
-Jaa! Men jag har ingen egen brevlåda i datorn.
-Fast du kan läsa vad jag skriver på en gång.
-Okej! Sen kan jag skriva till dig.
-Vi kan skriva till kompisarna också, så får dom komma och läsa sen.

En dag hade jag suttit och skrivit ett mail på laptopen inne på avdelningen när ett barn kom och frågade vad jag gjorde.Jag försökte förklara. Frågorna blev många och jag var lite osäker på om hon förstod vad jag menade. Nu fick jag det bekräftat. Hon hade förstått ganska så mycket. Förklaringen kändes klockren!!!iPaden....sen då??


Under en tid har jag funderat över varför våra barn inte kan tänka utanför ramarna vad gäller användningen av iPaden, men det är egentligen inte alls så konstigt.
Vilka referensramar har de egentligen? Inte mer än att de kan spela, rita, skriva, göra en berättelse till bilder m.m.
Deras tänk sträcker sig inte längre än till de appar jag laddat ner.
Nu är det dags att utvidga deras tänk kring iPaden och visa på att det finns mycket mer som man kan göra. Genom teater kommer jag att få in olika yrken och deras användningsområden av en iPad och sen låta barnen själva spinna vidare på vad den mer kan användas till.

En hjälpande hand....

Nya barn på avdelningen, en 3- och en 4-åring. Dags att visa hur iPaden fungerar tänkte jag. När det är barnets tur tänkte jag sätta mig ner och gå igenom hur det fungerar. När jag tittar till efter en stund sitter 4-åringen och spelar för fullt och skrattar med de som sitter brevid. Barnet har fått bra hjälp av sina kompisar som visar på de roligaste programmen och berättar vad de andra handlar om. De hjälps åt när någon fastnar i berättandet. Här kan man prata om språkstimulering barn emellan. Nån förstod inte ett ord och då fick barnet det förklarat och många gånger var förklaringar bättre än vad jag själv kunde kommit på vad gäller nivån i språket.
Jo, men 3-åringen kan jag kanske få hjälpa lite.
Jo, visst!!! Kunde jag ju glömma direkt.
Stolt man blir som pedagog när man ser barnens vilja att hjälpa varandra, känslan av att dela med sig av sina kunskaper till andra. Jag hoppas de behåller den känslan genom livet. Det är otroligt viktigt at låta barnens kompetens få komma fram och att vi som pedagoger lär oss att backa eller att barnet får frågan om de kan hjälpa kompisen.

Ett tips till alla iPad-användare. Kolla de nya apparna som kommer med jämna mellanrum. Finns några guldkorn som är gratis, men ibland efter en vecka så kostar de. Har man tur hinner man ladda ner dem. Vissa apps till iPhonen kan också fungera. Mindre bild, men det finns möjlighet att förstora upp den.