lördag 24 november 2012

Pedagogiska kullerbyttor vad gäller IKT i förskolan.

När jag startade upp med att använda iPaden i förskolan var nog tanken den att jag skulle ladda ner appar som var en del av barnens lärande här på förskolan. Nu har jag kommit att se att en iPad kan användas till så mycket mer, speciellt inom dokumentationen.
Under projektarbetet med de större barnen använde jag mig av röstmemo och spelade in nästan varje tillfälle. Jag slapp fokusera på att både skriva ned det om sas och fokusera på att lyssna och samtala med barnen samtidigt. Det gav mig inte bara en inblick i vad som sades, utan hur och vilket språkbruk barnen använde och även jag själv. Det är otroligt nyttigt att höra sin egen röst och bli påmind om på vilket sätt man samtalar med barnen och hur pass lyhörd man är. Sen är det lättare att fokusera på att lyssna in vad barnen har för frågeställningar, vad de söker svar på och hur deras tankar går.
Det är så enkelt att ta med iPaden ut i skogen, ta bilder och sen koppla upp den mot en projektor direkt när man kommer tillbaka till förskolan och få en direkt feedback på det som hände, vad man såg, ja allt som fångade barnens intresse. Det räcker bra med en vit vägg att kunna projicera bilderna eller filmen mot.
Jag har under flera tillfällen filmat våra yngsta och det ger en bra bild av på vilket sätt barnen är delaktiga i verksamheten. Som pedagog får man en mer övergripande bild av allt som händer i verksamheten. Man hinner lägga märke till de mindre, men otroligt viktiga detaljerna som sker i bakgrunden. 
Visst kan våra de minsta få använda sig av apparna, men att kunna få gå in i en kaskad med färger, få bli en del i det som händer ger nog mer än att sitta och peka på en touchskärm när man är 1-2 år. Få uppleva något och vara delaktig tillsammans med sina kompisar är så mycket mer givande. 
En pedagogisk användning av iPaden kan vara ett väldigt bra komplement i den verksamhet vi har inom förskolan, men vi måste ha en tanke bakom det vi gör. Redan när jag letar appar har jag både Läroplanen och Styrdokumenten i tanken, vad kan denna appen tillföra verksamheten. Det som är mest facinerande är att ibland blir tanken en helt annan än vad som var tänkt från början, då barnen tog den till en annan nivå.
Temple Run ledde till att ett barn fick upp intresset för skriftspråket medan andra barn använde Stavningslek och Skolstil. 
Om vi bara tänker tänker ett steg längre i vad de olika apparna kan tillföra i barnens lärande, våga gå utanför ramarna och se lite längre istället för att begränsas av att vissa appar inte har ett pedagogiskt utförande.
YouTube har otroligt mycket bra att erbjuda om vi vuxna kan finna tiden att söka. Barnen idag växer upp i ett IT-samhälle. Jag tror det är viktigt att även vi inom förskolan har den tanken vad gäller dagens teknik och olika utbud. Väljer vi att ta bort saker för de kanske inte känns rumsrena, så missar vi ett bra tillfälle att ge barnen en annan synvinkel på det hela. Det går att skapa upplevelser via olika YouTube-klipp beroende på vad det jobbas med i förskolan. Om vi inom förskolan visar barnen att det finns mer med teknik än bara att spela har vi gett dem ett bra verktyg inför framtiden.