onsdag 17 december 2014

Arbeta språkligt

jag satt i en samling och barnen fick lyssna på olika ljud från appen soundtouch. Nu när barnen arbetar med lärplattan, så har de låtit kompisarna lyssna och de visar eller berättar. Det kom upp en bild på ett djur som ingen sett förut och jag kunde följa diskutionen om vad det kunde vara. De benämnde färg, hur ögonen såg ut, öronen, tänderna, storleken, men de kom fram till att inget av det de kom på stämde med bilden. Sista lösningen blev, "- Vi går och frågar Maggan!"
Det som slog mig efteråt var att de satt länge och försökte komma på svaret. De jämförde likheter och olikheter mellan de olika djuren och när de till slut inte kom på något mer, först då bad de en vuxen om hjälp. De lyssnade på varandra och ingen sa att någon hade fel utan då sa de något konkret vad gäller utseendet på just det djuret.
Konsten att samarbeta i en grupp och både kunna komma med egna tankar, men också lyssna på andras är viktigt att kunna.

Experimentera.....kunna berätta!

Barnen på förskolan har fått nya appar att arbeta med. Intresset var stort för Toca Boca Lab. Först förstod de inte riktigt vad de skulle göra utan prövade sig fram. Under ett av experimenten med den lilla figuren, så förvandlades den till en nya figur.
Det blev starten på barnens utmaning, hur skapar vi fler nya figurer. De har ett gemensamt lärande,  där de samtalar kring hur de ska göra och vilket experiment de ska välja.
Som pedagog har jag suttit med och gett barnen olika frågor om vad som händer. Barnen har kommit med olika slutledningar och jag har valt att bara vara lyssnande under deras förklaringar. Som vuxen vet man de olika svaren, men för mig är det viktigare att barnen får fundera själva och komma med egna förslag. Om någon hela tiden går in och rättar dem, så slutar de att tänka ut egna lösningar.
Kunna formulera en problemlösning är inte så lätt, men ju mer man får möjligheten att göra det, desto lättare blir det. Det är även en språklig utmaning.