lördag 24 maj 2014

Projektor, några tankar om att köpa och hur man kan jobba med den...

Fick uppdraget att se över vilken projektor vi skulle köpa in till förskolan. För mig var det viktigt att bilden blir bra även vid dagsljus då vi inte har möjligheten att mörklägga överallt. Självklart USB- portar. Ska man visa bilder eller film så underlättar det verkligen om man slipper en massa kopplingar mellan projektor och annan teknisk utrustning.
Hur når vi ut med det vi gör på förskolan till föräldrarna? En projektorduk är dyr, men en vit rullgardin som går att hänga i taket i hallen där föräldrarna hämtar gör att de får verksamheten utan att behöva gå in på avdelningen. De kan inte undgå att se dokumentationen.
En tunn rullgardin gör också att bilderna syns på båda sidorna. Hänger man det så det bildar en tredje vägg kan man också skapa olika miljöer för barnen att vara i. Det gäller att projektorn visar en stor bild. Ska man läsa en saga kan man via bilder skapa miljön som finns i det man läser om eller skapa en miljö som leder till att barnen själva skapar en egen berättelse som man kan filma i tex iMovie. Möjligheterna är många, det gäller bara att hitta dem.

Kärt barn har många namn...

När jag började använda surfplattan i förskolan fanns det bara iPaden vilket gjorde att vi arbetade med en iPad. Sen kom Samsung med en platta och då, 2011 fanns det få appar till den. Alla satsade på Apple vid den tidpunkten. Nu är läget lite annorlunda. Nu finns det många fler, men vad ska vi kalla dem? Lättast är ju ett samlingsnamn för alla. Surfplatta, jo men på förskolan används den inte till det så ofta. Läsplatta, men hur många av våra förskolebarn kan läsa. Spelplatta, fast nu försöker vi ju lära barnen att hitta andra användningsområden för den än just spel. Jag tycker lärplatta är det mest självklara namnet, då tanken är att den ska bli en del i barns lärande.
Nu säger jag oftast iPad och det har jag gjort i över 4 år, så det är svårt att ändra, men det är bara att jobba på det!!

torsdag 22 maj 2014

Lite funderingar....

Oftast finns det bestämt på förskolor att det är en ansvarig för vilka appar som ska laddas ner och finnas på lärplattan. För mig är det totalt obegripligt! Vissa appar tycker jag borde finnas på alla lärplattor, men sen arbetar ju de flesta med olika projekt och då vill man ju gärna ha appar som främjar just det projektet. Arbetar vi med konstruktion vill jag ha appar med fokus på just detta o.s.v.
Samma sak gäller åldern. Lärplattan behöver ju ha fokus på vilken ålder barnen är. Der stora barnen kanske jobbar med Pettson och Findus, problemlösning, medan en ettåring hellre jobbar med appen Bloom.
Min favoritapp just nu är iMovie, just för att den är så enkel att arbeta med. För mig iallafall, men bästa sättet att lära sig för oss vuxna är att antingen få en genomgång och sen sitta tillsammans och arbeta, leka och prova sig fram. Själv sitter jag gärna hemma i soffan och prövar mig fram. Vi behöver ibland våga göra som barnen, de lär genom lek och vi lär genom att prova oss fram och våga. Ett tryggt barn vågar göra misstag och det gäller även oss vuxna. Är vi trygga med våra kollegor vågar även vi misslyckas och det är ju genom detta vi lär oss. Vi behöver få göra fel, innan det blir rätt. Vi talar om ett livslångt lärande när vi talar om barnen. Faktiskt så borde vi inkludera oss i det. Ny teknik kommer och vi behöver alla vara med på tåget, men alla behöver inte ha samma kunskaper. Vi är alla olika, precis som barnen och alla är bra på något, vi behöver komplicera varandra. Det innebär att alla vuxna är lika viktiga och den inneboende kunskapen som finns. Samtidigt behöver vi vara uppdaterade kring den teknik som barnen behöver lära sig idag, inte bara tekniken att använda en penna utan också tekniken i den digitala världen.
Många barn som vi har på förskolan möter lärplattan som endast något man spelar spel på och kanske tittar på film. Det är vi som behöver vidga deras syn på vad den mer kan användas till.

tisdag 13 maj 2014

Nytt jobb! Ny miljö, nytt tänk!!

Nytt jobb, fortfarande förskola och nytänk kring IKT! Förutsättningarna ser annorlunda ut nu då det inte finns trådlöst nätverk på förskolan.
En ide fick jag, då det inte finns några vita väggar att använda som duk vid användning av projektorn! Köper man en rullgardin, lite tunnare, hänga upp i taket och då det är mitt i hallen så är det perfekt för att bilden ses på båda sidor och bra i dokumentationsyfte för föräldrarna! De ser det direkt när de kommer in i hallen!!