tisdag 11 februari 2014

IKT, ett naturligt inslag i verksamheten.

Det viktigaste i arbetet med IKT i förskolan är att det inte är något som läggs till extra utöver det vi redan gör. Arbetet med lärplattan ska på ett naturligt sätt ingå i det vi redan gör. Det handlar om att kunna arbeta både analogt och digitalt. För att kunna göra detta gäller det att de appar vi använder kan länkas till läroplanen eller till det projekt man arbetar med för tillfället. Många frågar efter olika appar och nu finns pappasappar och sen appfredag på Facebook där man kan hitta appar som är gratis för en dag.
Innan man kastar sig in i app-djungeln är det viktigt att fokusera på vad appen ska användas till. Är det tex matematik, vilken ålder, inriktning, svårighetsgrad, vad är tanken att barnen ska lära sig och hur kan jag implementera den i det vi redan gör. Sen gäller det att hitta en länk till Läroplanen.
I arbetet med barnen ska den finnas som ett naturligt inslag. Barn ska få chansen att lära sig saker både analogt och digitalt, en bra blandning av dessa.
För att ta ett exempel, min samling. Jag har djuren i korgen, sångerna, men djurljuden spelas upp via lärplattan.
Filmar vi barnen i dokumentationssyfte är det perfekt att visa barnen filmerna och prata med dem om vad de gjort under veckan. Alla får ta del av vad alla gjort. Ett bra sätt att låta barnen delge sitt lärande till varandra. Har du inte språket, så ser du ändå vad som händer.
Vi läser böcker för barnen. Koppla upp lärplattan, rita och berätta en saga kan vara minst lika spännande. Du kan även låta barnen vara med i sagan och komma på olika saker som ska hända. Sen behöver man inte vara konstnär för att kunna rita. I vissa appar kan det som ritas och berättas sparas, så barnen kan lyssna på sagan igen.