måndag 10 januari 2011

Projekt iPad i förskolan

I Södertälje har det startat upp ett projekt där sex pedagoger inom förskola/förskoleklass kommer att använda sig av iPad i arbetet med barnen.Till att börja med så provas Apples, men det kommer också att provas en android.
Nu kan det kanske tyckas att barnen på förskolan ska göra annat än att sitta vid en iPad eller dator. det är viktigare att få vara ute och röra på sig. Som jag ser det, så behöver det ena inte utesluta det andra. det går att arbeta med ipaden utomhus. För oss gäller det att föra in tekniken på ett bra sätt i förskolan. Det händer mycket just nu och det dyker upp nya modeller inom allt just nu. Är det inte då viktigt att de barn som växer upp nu får ta del av det och redan från början får lära sig att utnyttja tekniken och ha ett sunt förhållande till den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar