onsdag 17 december 2014

Experimentera.....kunna berätta!

Barnen på förskolan har fått nya appar att arbeta med. Intresset var stort för Toca Boca Lab. Först förstod de inte riktigt vad de skulle göra utan prövade sig fram. Under ett av experimenten med den lilla figuren, så förvandlades den till en nya figur.
Det blev starten på barnens utmaning, hur skapar vi fler nya figurer. De har ett gemensamt lärande,  där de samtalar kring hur de ska göra och vilket experiment de ska välja.
Som pedagog har jag suttit med och gett barnen olika frågor om vad som händer. Barnen har kommit med olika slutledningar och jag har valt att bara vara lyssnande under deras förklaringar. Som vuxen vet man de olika svaren, men för mig är det viktigare att barnen får fundera själva och komma med egna förslag. Om någon hela tiden går in och rättar dem, så slutar de att tänka ut egna lösningar.
Kunna formulera en problemlösning är inte så lätt, men ju mer man får möjligheten att göra det, desto lättare blir det. Det är även en språklig utmaning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar